Nagykanizsa nevezetességei

Erzsébet tér

A barokkos hatású Erzsébet tér a város szíve, melyet nyugatról a Városháza háromszintes,szinte teljesen dísztelen épülettömege zár le. 1990 óta működik benne a Polgármesteri Hivatal. 1992. augusztus 19-én, a homlokzaton egy bronzból és tűzzománcból készült városi címert helyeztek el.
A ma az Erzsébet téren álló ivókút az eredeti török kori nyolcszögletű díszkút pontos mása. A kutat Nagykanizsa első írásbeli említésének 750. évfordulóján avatták fel, az eredeti pedig a Thúry György Múzeum udvarán áll.
Az Erzsébet tér délkeleti sarkán áll a 20. honvéd gyalogezred emlékműve, az ezred első világháborúban elesett hősi halottainak állít emléket. A bronz szobor a rohamra induló öreg népfelkelőt és a fiatal honvédet ábrázolja.

Kiskastély

Az Erzsébet tér 15. szám alatti ház udvarában található épület régen magtár volt, ma képtár szerepét látja el és kiállításoknak ad otthont.

Alsóvárosi plébániatemplom

Az Alsóvárosi plébániatemplom a hozzá csatlakozó egykori rendházzal a hazai ferences barokk építészet egyik kiemelkedő jelentőségű épületegyüttese. A császári parancsra lerombolt vár minaretjének és dzsámijának köveiből a 18. század elején építették. Néhány figyelemre méltó részlet a templom belsejében:

  • fából faragott Madonna-szobor
  • szenteltvíz-tartó: az utolsó török parancsnok, Musztafa pasa feliratos sírköveiből alakították át

Vasemberház

A város földesura építtette a 18. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A homlokzatán látható páncélos vitéz egy vaskereskedő cégére volt. A legutóbbi felújítás alkalmával kibontották az Ady utca felőli rész boltíveit, és árkádokat alakítottak ki. Mai állapotában üzleteknek ad helyet, az emeleten találjuk a Városi Képtárat, az elegáns házasságkötő és fogadó termeket.

 

Az Aradi vértanúk emlékparkja

1998-ban döntöttek arról, hogy a Vasemberház udvarán az aradi tragédia 150. évfordulójára a vértanúknak emlékhelyet állítanak Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök mellszobrával együtt. A szoborcsoport avatására 2000. október 6-án került sor.

Thúry György Múzeum

Néhány háztömbnyire a Vasemberháztól, a Fő utcán találjuk ezt a barokk épületet. Ma múzeumként működik, kiállításoknak ad otthont.


Deák tér

1933. év pünkösdjén impozáns ünnepség keretében avatták föl a Deák tér nyugati oldalán látható Turulmadár szobrot, Árpád nemzetségének totemállatát, valamint a hozzá kapcsolódó- a Zrínyi-család és a magyar állam címerével díszített- országzászlót. Az 1950-es években a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár munkásai mentették meg a beolvasztástól, így felújított állapotban ismét a város védelmezőjeként ékeskedhet a téren.
E téren található a 48. gyalogezred emlékműve, amely az ezred első világháborúban elesett hősi halottainak állít emléket. Az 1800-as évek második felétől az ezred kizárólagosan zalaiakból állt. A kompozíció Petőfi Sándort ábrázolja egy első világháborús kézigránátos magyar katonával, ugyanis ebben az ezredben szolgált Petőfi 1838 és 1840 között. A bronz szobor talapzatán a költőtől származó idézetek olvashatók.
A tér keleti oldalán, a Jézus Szíve templom helyénkorábban temető állt, majd egy kisebb barokk temetőkápolnát emeltek ide, később pedig egy kétemeletes tornyot építettek hozzá. 1942-ben a 18. századi részek lebontása után az eredetinél jóval nagyobb alapterületű, kereszthajós, modern részt építettek hozzá, csupán a tornyot hagyták érintetlenül.

Hevesi Sándor Művelődési Központ
A város szívében elhelyezkedő intézmény  Hevesi Sándorról, Nagykanizsa szülöttjéről, a Nemzeti Színház volt főrendezőjéről és igazgatójáról kapta a nevét.
Színházterme színházi előadásoknak, komolyzenei hangversenyeknek, könnyűzenei  koncerteknek és számtalan iskolai és városi programnak ad otthont. 


A 17. keleti hosszúsági kör emlékmű

Pontos bemérés szerint a 17. hosszúsági kör a városon keresztül halad, s e vonal legalkalmasabb pontján jelölték ki az emlékmű helyét, amelyen feltüntették azokat a jelentősebb külföldi városokat, amelyek szintén e vonal mentén találhatók.